Kuhu minna oskustöölisena välismaale tööle? Kas töö leidmine välismaal on lihtne?

Kaks levinumat küsimust, mida EstEmploylt küsitakse, on: “Kui lihtne on töö leidmine välismaal?” ja “Kuhu minna oskustöölisena välismaale tööle?”. Allpool anname nendele küsimustele vastuse tuginedes oma kümneaastasele kogemusele renditööjõu vahendajana. Selle aja jooksul oleme koostööd teinud kümnete ettevõtete ning sadade töötajatega ja ära teeninud nii oma klientide kui ka töötajate usalduse.   

Kuhu saab EstEmploy kaudu välismaale tööle minna?

EstEmploy on renditööjõu valdkonnas tegutsenud üle 10 aasta ning kuulume oma valdkonna kolme edukaima ettevõtte hulka Eestis. Seni oleme keskendunud oskustööjõu vahendamisele Soome peamiselt kahes sektoris, milleks on ehitus ning tööstus (eelkõige betooni- ja metallitööstus)

Täna on meie partneriteks kümned suuremad ja väiksemad ettevõtted üle Soome, kellega oleme teinud koostööd pikema aja jooksul ning kes meid usaldavad. Geograafilises plaanis asuvad paljud meie klientidest Helsingi piirkonnas, kuid häid töökohti võib leida üle terve riigi.

Milliste ametite esindajaid tööle vahendame? 

Metallitööstuses vajavad meie partnerid kõige enam sertifikaatidega erinevate metallide keevitajaid ja koostelukkseppasid (olenevalt sellest, kuidas konkreetses ettevõttes töö on korraldatud, soovitakse vahel leida ka keevitaja-koostelukkseppa ühes isikus). Samuti on püsivalt suur nõudlus CNC-pingi operaatorite ja metallkonstruktsioonide paigaldajate järele.

Betoonitööstuse ettevõtted otsivad kõige enam betoonelementide valmistajaid. Nii nagu Eestis ja mujalgi maailmas, ehitatakse ka Soomes täna enamik maju tehases toodetud betoonelementidest. Selleks, et nõudlusega sammu pidada, kasvab tehastes jõudsalt vajadus erinevate betoonelementide valmistajate järele, kelle käe all valminud seintest, sandwich– ja õõnespaneelidest, postidest, taladest ja teistest detailidest hiljem ehitusplatsil majad kokku pannakse.

Ehitussektoris leiavad EstEmploy kaudu tööd erinevate ametite esindajad, nagu näiteks maalridplaatijadüldehitajad ning armeerijad-betoneerijad nii sise- kui ka välitöödele. Vaata EstEmploy tööpakkumisi meie kodulehel. 

Miks ehituses ja tööstuses renditööjõudu kasutatakse?

Põhjused, miks üha enam ettevõtteid renditööjõudu kasutab, on paindlikkus ja kvaliteet. Ehitus ja tööstus on sektorid, kus töö on suurel määral hooajaline ehk teisisõnu sõltub töö maht sissetulevate tellimuste hulgast. Mida rohkem tellimusi, seda rohkem on vaja töökäsi ning vastupidi. Tulevikus ees ootavat tellimuste mahtu on aga väga keeruline ette näha, kuna olukord turul muutub muutub pidevalt ning see võib kaasa tuua töömahu hüppelise kasvu või languse.

Sellistes tingimustes on ettevõtte jaoks risk võtta suur hulk töötajaid oma palgale. Teisalt on keeruline ka kvalifitseeritud töötajaid lühikese ajaga juurde värvata, kui selleks vajadus peaks tekkima. Selleks, et muutustele kiiresti reageerida, teevadki ehitus- ja tööstussektori ettevõtted üha enam koostööd renditööjõufirmadega, kes suudavad neile tööjõu osas paindlikkuse ja kvaliteedi tagada ning teevad nende eest värbamistöö ära. Enamasti kujuneb ettevõtetel ühe partneriga välja pikaajaline koostöö ja vastastikune usaldus. Tööandja saab kindel olla, et vahendusfirma kaudu värvatud mehed on usaldusväärsed ja töö saab korralikult tehtud. 

Kui kohalikul tööturul vastava kvalifikatsiooniga töötajaid ei leidu, ongi renditööjõu värbamine võõrsilt ainus võimalik lahendus. Baltimaade töötajad on motiveeritud ja töökad ning seetõttu Soome tööandjate seas kõrgelt hinnatud. 

Millist kogemust on vaja, et oskustöölisena välismaale tööle minna?

Ehitus- ja tootmisettevõtted otsivad kvalifitseeritud oskustöölisi ehk inimesi, kellel on olemas erialased oskused ja töökogemus antud valdkonnas. Muidugi on igas ettevõttes uutele inimestele ette nähtud teatud sisseelamisaeg, mille jooksul tutvustatakse, kuidas seal töö käib, ent üldjoontes oodatakse töötajatelt siiski koheselt tööle asumist.

Seega on varasem erialane töökogemus, läbitud koolitused ja sertifikaadid töö leidmiseks väga olulised. Ühtseid nõudeid on siiski raske välja tuua ‒ EstEmploys hindame iga kandidaadi profiili ja töökogemust individuaalselt.

Kas Soomes töö leidmiseks peab oskama soome keelt?

Kindlasti tuleb igal tasemel soome keele oskus kasuks, nagu ka inglise keele oskus, ent paljudes töökohtades saab hakkama ka ainult vene või eesti keelega. 

Eelöeldu kehtib ainult juhul, kui tööle minnakse vahendusfirma kaudu, kes värbamisprotsessi ja asjaajamise enda õlule võtab. Omal käel Soome ettevõttesse tööle kandideerides on väga heal tasemel soome keele oskus siiski möödapääsmatu, kuna kogu asjaajamine, töövestlused, lepingu sõlmimine jms toimuvad siis soome keeles.

Meie kaudu Soome tööle minnes sõlmid töölepingu EstEmployga ja kogu asjaajamine käib eesti, vene või inglise keeles. Samuti on sul meiepoolne tugi Soomes töötamiseks vajalike dokumentide korda ajamisel ning kogu võõrsil viibimise ajal personaalne kontaktisik, kellega saad suhelda eesti, inglise, vene või soome keeles. 

Miks on töö leidmine välismaal EstEmploy kaudu lihtsam kui omal käel?

Kui ehitus- või tootmisettevõte leiab endale renditööjõu vallas hea partneri, kujuneb omavaheline koostöö enamasti pikemaajaliseks. Ka EstEmploy kliendibaasis on kliente, kellega oleme koostööd teinud ettevõtte algusajast peale. Meie partnerid usaldavad meie kogemust värbamisel ja teavad, et saavad meie töötajate peale kindlad olla. Omal käel tööturul kandideerides on sellist silmapilkset usaldust tööandja poolt keeruline saavutada. 

Teine oluline eelis on see, et kui ühes ettevõttes töö lõpeb (ehitusobjekt saab valmis), saame meie oma töötajatele pakkuda tööd teiste partnerite juures. Seega kaovad Sinu jaoks töö sesoonsusest tingitud mured ja tekib valikuvõimalus erinevate ettevõtete vahel liikumiseks. Omapäi tegutsedes võib uue koha kiire leidmine väga keeruliseks osutuda.

Samuti võtame enda peale rea igapäevase elukorraldusega seotud toiminguid – näiteks eluaseme üürimine või laevapiletite broneerimine. EstEmploy töötajad elavad mugavates rendikorterites, kus igal töötajal on oma tuba ning mille eest tasub tööandja. Nii säästad aega, vaeva ja raha. Vaata lähemalt, mida oma töötajatele pakume.

Kui Sind huvitab välismaal töötamine või mõtled, kuhu teises riigis tööle asuda, siis võivad sulle huvi pakkuda ka järgmised artiklid: 

Välismaale tööle agentuuri kaudu või omal käel? Plussid ja miinused

Välismaal töötamise maksud ja tuludeklaratsioon renditöötajana Soomes töötamise näitel

Otsid uusi väljakutseid Soomes ehituses või tootmisettevõttes? Vaata meie tööpakkumisi või lisa oma CV meie andmebaasi ning võtame Sinuga sobiva pakkumise korral ühendust.